Business Consulting Krzysztof Jasiak

Doświadczenie
Usługi świadczone przeze mnie bazują na wiedzy i doświadczeniu zdobytych w trakcie realizacji dziesiątków projektów, przedstawionych syntetycznie poniżej:
 • Oszacowanie wartości udziałów / akcji przedsiębiorstw z różnych branż metodami dyskontowymi, w tym na potrzeby emisji publicznych na GPW w Warszawie i fuzji (łącznie ponad 50 podmiotów, m.in. wycena na potrzeby fuzji BBI Development NFI SA oraz Juvenes sp. z o.o.),
 • Wycena wartości prawnych obejmujących znaki towarowe, znaki handlowe, wzory przemysłowe, patenty oraz określenie wysokości opłat licencyjnych dotyczących tych aktywów, zrealizowana dla takich podmiotów jak: DE MOLEN S.A. (dystrybucja oświetlenia), Jaxon Andrzej Podeszwa (dystrybucja art. wędkarskich), ZPH Litex Stanisław Litwin (produkcja parasoli ogrodowych), Ludwik Styl Jacek Twaróg (meble stylowe), Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej Włodzimierz Piotrowski (usługi w branży sanitarno-instalacyjnej), Technika Prefabrykacji Betonów „PrefEKO” s.c. Katarzyna Vogel, Andrzej Vogel (producent wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa), Fortis Nowy Stary Browar sp. z o.o. SKA (właściciel centrum handlowego Stary Browar), BBI Investment S.A. (grupa deweloperska).
 • Sporządzanie biznes planów, studiów wykonalności projektów i analiz ekonomiczno-finansowych na potrzeby decyzyjne, m.in.
  • przygotowywanie biznesplanów w obszarze finansowym (w tym ocena rentowności) większości inwestycji deweloperskich zrealizowanych w latach 2010-2019 przez PPHiU Agrobex sp. z o.o. w Poznaniu ,
  • budowa sieci hoteli w Polsce,
  • projekt powołania funduszu nieruchomości przez jedno z wiodących TFI,
  • rozwój sieci bankomatów, powołanie spółek faktoringowych przez dwa różne banki,
  • powołanie i zorganizowanie działalności operacyjnej spółki akceptującej karty płatnicze,
  • studium wykonalności inwestycji infrastrukturalnej przez spółkę akcyjną na kwotę kilkudziesięciu milionów złotych,
  • ocena lokalizacji pod budowę parkingów buforowych przez jedno z miast organizujących Euro 2012
 • Organizacja finansowania projektów inwestycyjnych dla spółek celowych ARKA BZWBK Funduszu Rynku Nieruchomości FIZ (znaczący udział w pozyskaniu kredytów na łączną kwotę 360 mln zł), współpraca z bankami finansującymi, kontroling finansowy spółek celowych,
 • Cykliczna wycena spółek deweloperskich w portfelu ARKA BZWBK Funduszu Rynku Nieruchomości FIZ metodami dyskontowymi,
 • Organizacja i nadzór nad przebiegiem due diligence: nieruchomości i stron transakcji, negocjacje warunków współpracy z deweloperami,
Business Consulting Wszelkie prawa zastrzeżone