Business Consulting Krzysztof Jasiak

Usługi dla przedsiębiorstw
Świadczone przeze mnie usługi obejmują:

Dla sektora prywatnego:

 • Wyceny:
  • całych przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części, w celu określenia wartości aportów, cen zbycia udziałów /akcji w spółkach, ustalania parytetów wymiany przy fuzjach, sporządzenia dokumentacji podatkowej np. cen transferowych
  • spółek realizujących inwestycje deweloperskie,
  • znaków towarowych (w tym: marek) przedsiębiorstw na potrzeby ich sprzedaży lub wniesienia aportem (w celach optymalizacji podatkowej) we współpracy z Kancelarią Prawno-Patentową „PORAJ” z Poznania - www.poraj.poznan.pl,
  • wartości działalności operacyjnej przedsiębiorstw na potrzeby wyceny metodą dochodową wartości nieruchomości stanowiących główne źródło dochodów tych podmiotów (wsparcie dla rzeczoznawców majątkowych przy wycenie nieruchomości),
 • Przygotowywanie dokumentacji do pozyskania kredytu przez przedsiębiorstwo, w tym przygotowanie prognoz finansowych na okres korzystania z kredytu.
 • Sporządzanie biznes planów, studiów wykonalności projektów i analiz ekonomiczno-finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów deweloperskich.
 • Organizacja i nadzór nad przebiegiem due diligence nieruchomości, negocjacje warunków współpracy przy realizacji projektów deweloperskich.
 • Wsparcie dla zarządów spółek przy opracowywaniu strategicznych planów rozwoju.
 • Dla kancelarii prawnych - wsparcie przy wycenie aktywów na potrzeby prowadzenia mediacji i procesu o podział majątku wspólnego ich klientów.

Business Consulting Wszelkie prawa zastrzeżone